LDC , LGS തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ ഉള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നു. തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ കോഴ്സ് ഇത് ചേരുവാൻ ഈ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയാം. കൂടാതെ ടെലിഗ്രാം ചാനെലുകളിൽ ജോയിൻ ചെയാം. ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴി ഫ്രീ ആയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും കൊടുക്കുന്നു. സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടയായ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക് ജോയിൻ ചെയാം

08 April 2020

ആണവോർജ്ജം Nuclear Energy Question and Answers

ആണവോർജ്ജം Nuclear Energy Question and Answers

ആണവ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ(Nuclear Physics)  പിതാവ്?
ans : ഏണസ്റ്റ് റൂഥർ ഫോർഡ്

ഇന്ത്യൻ ആണവ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്?
ans : ഹോമി ജെ ഭാഭ

അണുകേന്ദ്രങ്ങൾ വിഘടിക്കുമ്പോൾ ശക്തിയേറിയ കിരണങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്ന പ്രതിഭാസം?
ans : റേഡിയോ  ആക്ടിവിറ്റി

സ്വാഭാവിക റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത്?
ans : ഹെന്റി ബക്കറൽ

കൃത്രിമ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത്?
ans : ഐറിൻ ജൂലിയറ്റ് ക്യൂറി,ഫ്രഡറിക് ജൂലിയറ്റ് ക്യൂറി

റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?
ans : ഗീഗർ മുള്ളർ കൗണ്ടർ

റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ഹെൻട്രി പോൾ ബെക്കറൽ ഉപയോഗിച്ച യുറേനിയം സംയുക്തം?
ans : യുറൈനൽ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ്

‘റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി’ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്?
ans : മാഡം ക്യൂറി

റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ്?
ans : ക്യൂറി  (Curie)

>1 ക്യൂറി =37 x10^10 decys/sec

റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റിയുടെ S.I യൂണിറ്റ്?
ans : ബെക്കറെൽ (Bq)

കൃതിമ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഐസോടോപ്പുകൾ?
ans : റേഡിയോ ഐസോടോപ്പുകൾ

കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ഐസോടോപ്പ്?
ans : കൊബാർട്ട്

റേഡിയോ ആക്ടീവ് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന മൂന്നുതരം വികിരണങ്ങളാണ്?
ans : ആൽഫാ, ബീറ്റാ,ഗാമ

ആൽഫാ, ബീറ്റാ എന്നീ റേഡിയോ ആക്ടീവ് വികിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്?
ans : ഏണസ്റ്റ് റൂഥർഫോർഡ്(1903)

>1903 ൽ റൂഥർ ഫോർഡിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു.
ഗാമാ കിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്?
ans : പോൾ യു വില്യാർഡ്

ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിനു സമാനമായ റേഡിയോ ആക്ടീവ് വികിരണം?
ans : ആൽഫാ കണം

ഒരു  ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത ഉയർന്ന പ്രതിരോധവും താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കവും 
കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ്  

വസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പ ഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഐസോ ടോപ്പ്?
ans : കാർബൺ -14

വസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പഴക്കം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗി ക്കുന്ന സംവിധാനം?
ans : കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ്

കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
ans : വില്ല്യാർഡ് ഫ്രാങ്ക്  ലിബി

>ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ്സിലും ആൽഫാ കണത്തിലും 2 പ്രോട്ടോണുകളും 2 ന്യൂട്രോണുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

ആൽഫാ കണം-പോസിറ്റീവ് ചാർജ്
ബീറ്റാ കണം-നെഗറ്റീവ് ചാർജ്
ഗാമാ കണം-ചാർജ് ഇല്ല

ബീറ്റാ കണത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്?
ans : ഇലക്ട്രോണുകൾ

ഗാമാ കിരണം എന്നത്?
ans : വൈദ്യുതകാന്തിക വികിരണം

വാതകങ്ങളെ അയോണീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഏറ്റവും കൂടിയ റേഡിയോ ആക്ടീവ് വികിരണം?
ans : ആൽഫാ കിരണം

വാതകങ്ങളെ അയോണീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേഡിയോ ആക്ടീവ് വികിരണം?
ans : ഗാമാ കിരണം

പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ തുളച്ചുകയറാനുള്ള ശേഷി ഏറ്റവും കൂടിയ വികിരണം?
ans : ഗാമാ കിരണം

പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ തുളച്ചുകയറാനുള്ള ശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വികിരണം?
ans : ആൽഫാ കിരണം

പ്രകാശത്തിന് തുല്യമായ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് വികിരണം?
ans : ഗാമാ കിരണം

പ്രകാശത്തിന്റെ 1/10 വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വികിരണം?
ans : ആൽഫാ കിരണം

റേഡിയോ ആക്ടീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ശോഷണം സംഭവിച്ച് അതിനാദ്യമുണ്ടായിരുന്ന പിണ്ഡത്തിന്റെ പകുതിയായി മാറാൻ വേണ്ടുന്ന കാലയളവാണ്?
ans : അർദ്ധായുസ്സ്

റേഡിയം  പൊളോണിയം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയവർ?
ans : മേരിക്യൂറി, പിയറി ക്യൂറി

പ്ലൂട്ടോണിയം കണ്ടുപിടിച്ചത്?
ans : ഗ്ലെൻ സീബോർഗ്(1941ൽ )

ന്യൂക്ലിയർ ശോഷണം (Nuclear decay)  എന്ന തിയറി അവതരിപ്പിച്ചത്?
ans : റുഥർഫോർഡും ഫ്രെഡറിക് സോഡിയും

ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ബലം?
ans : ന്യൂക്ലിയർ ബലം

ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും ഇടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം?
ans : ന്യൂക്ലിയർ ബലം

ന്യൂക്ലിയർ വലിപ്പം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റ്?
ans : ഫെർമി (Fermi)

1 ഫെർമി 10-15m

അർദ്ധായുസ്സ് (Half Life Period)


റേഡിയം =1662 വർഷം

പെളോണിയം 212=0.003 മൈക്രോസെക്കന്റ്

കാർബൺ 14=5760 വർഷം

അയഡിൻ 131=8  ദിവസം

ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത  അറ്റോമിക് സംഖ്യയും ഉള്ള ആറ്റങ്ങളാണ്?
ans : ഐസോബാറുകൾ

വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറു ഒരേ അറ്റോമിക സംഖ്യയും ഉള്ള ആറ്റങ്ങളാണ്?
ans : ഐസോടോപ്പുകൾ
അണുവിഘടനം(ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ)


ആറ്റം ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം?
ans : അണുവിഘടനം (ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ)

അണുവിഘടനം കണ്ടെത്തിയത്?
ans : ഓട്ടോഹാൻ, ഫിറ്റ്സ് സ്ട്രോസ്മാൻ (1939)

അണുകേന്ദ്രമായ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചാർജില്ലാത്ത കണമായ ന്യൂട്രോൺകൊണ്ട് പിളർന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്?
ans : ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ

അണു ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഐൻസ്റ്റീന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം?
ans : സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി (1905)

ആദ്യമായി നിയന്ത്രിത ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തിയത്?
ans : എൻറിക്കോ ഫെർമി

>1942 ഡിസംബർ 2ന് അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇതിന് വേദിയായത്.

അണുബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവിക യുറേനിയം?
ans : യുറേനിയം 235

'സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
ans : യുറേനിയം 235

ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി അണുബോബ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം?
ans : ന്യൂമെക്സിക്കോയിലെ അലമൊഗോർഡോ (1945 ജൂലൈ 16)

ആദ്യമായി അണുബോബ് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട  സ്ഥലം?
ans : ഹിരോഷിമ (ജപ്പാൻ )

ഹിരോഷിമയിൽ പ്രയോഗിച്ച യുറേനിയം ബോബ്?
ans : ലിറ്റിൽ ബോയ്

ഹിരോഷിമയിൽ ആദ്യ അണുബോബിട്ട വിമാനം?
ans : എനോല-ഗേ എന്ന ബോംബർ വിമാനം

എനോല-ഗേ എന്ന വിമാനം പറപ്പിച്ച വൈമാനികൻ?
ans : പോൾ ടിബറ്റ്സ്

ജപ്പാനിൽ അണുബോംബ് പ്രയോഗിച്ച വർഷം?
ans : 1945  ആഗസ്റ്റ് 6

നാഗസാക്കിയിൽ അണുബോംബ് പ്രയോഗിച്ച വർഷം?
ans : 1945 ആഗസ്റ്റ് 9

നാഗസാക്കിയിൽ പ്രയോഗിച്ച പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബ്?
ans : ഫാറ്റ്മാൻ

നാഗസാക്കിയിൽ ബോംബ് പ്രയോഗിച്ച വൈമാനികൻ?
ans : ചാൾസ് സ്വീനി

രാജാ രാമണ്ണ

രാജാ രാമണ്ണ raja Ramanna

ഇന്ത്യൻ അണുബോംബിന്റെ പിതാവ്.

1925 ജനുവരി 28ന് കർണാടകത്തിലെ തുംകൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം.

1945 ൽ മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.

1949 - ലണ്ടൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഗവേഷണ ബിരുദം

1972 ഭാഭ അറ്റോമിക റിസർച്ച് സെന്റർ ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

1974 മെയ് 18 ന് ‘ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു’  എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആണവ പരീക്ഷണം രാജാ രാമണ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.

ബഹുമതികൾ : പദ്മശ്രീ, പത്മഭൂഷൺ, പത്മ വിഭൂഷൺ, ശാന്തിസ്വരൂപ് ഭട്നാഗർ അവാർഡ്,ആർ.ഡി ബിർലാ സ്മാരക അവാർഡ്

ആത്മകഥ : തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ വർഷങ്ങൾ (1991)

2004 സെപ്തംബർ 24ന് രാജാ രാമണ്ണ അന്തരിച്ചു.


2 comments:

  1. Nice Nuclear Physics content .. Please concentrate on RRB NTPC exam maam...

    ReplyDelete
    Replies
    1. hi, www.ntpcrailway.com pls visit and llet me know

      Delete