LDC , LGS തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ ഉള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നു. തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ കോഴ്സ് ഇത് ചേരുവാൻ ഈ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയാം. കൂടാതെ ടെലിഗ്രാം ചാനെലുകളിൽ ജോയിൻ ചെയാം. ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴി ഫ്രീ ആയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും കൊടുക്കുന്നു. സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടയായ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക് ജോയിൻ ചെയാം

20 January 2020

ജന്തു ശാസ്ത്രം Zoology Questions ജീവ ശാസ്ത്രം Biology LDC, LGS Kerala PSC Thulasi


ജന്തു ശാസ്ത്രം Zoology Questions ജീവ ശാസ്ത്രം Biology LDC, LGS  Kerala PSC Thulasi

ജന്തു ശാസ്ത്രം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1.മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൃഗം ?

Ans: ഒട്ടകം


2.മൃഗങ്ങളിലെ എഞ്ചിനീയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans: ബീവർ

3.ശരീരത്തിൽ വിയർപ്പു ഗ്രന്ധികൾ ഇല്ലാത്ത മൃഗം ?

Ans: ഹിപ്പപ്പൊട്ടാമസ് 

4.നൂറിലധികം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവി ?

Ans: പൂച്ച

5.ഏറ്റവും വലിയ ജന്തു വർഗം?

Ans: ആർത്രോപോഡ

6.കന്നുകാലി വർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം ?

Ans: കാട്ടു പോത്തു

7.കരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മൃഗം ?

Ans: ജിറാഫ്

8.നീല രക്തമുള്ള ജീവികൾ ?

Ans: മൊളസ്കസുകൾ

9.പച്ച രക്തമുള്ള ജീവികൾ ?

Ans: അനലിഡുകൾ

10.അനിമൽ എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടത് ഏതു  ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ?

Ans: ലാറ്റിൻ

11.ഉഭയ ജീവികളുടെ ശ്വസനാവയവം ഏതാണ് ?

Ans: ത്വക്ക് 

12.ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒരു കാലിൽ എത്ര വിരലുകൾ ഉണ്ട് ?

Ans: 2

13.ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള ജീവി ?

Ans: ആമ

14.രാജപാളയം എന്നത് എന്താണ് ?

Ans: ഒരിനം നായ

15.പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രജീവി ?

Ans: കടൽകുതിര

16.ഒരു ഫംഗസും ആല്ഗയും സഹജീവനത്തിലേർപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന സസ്യ വർഗം ?

Ans: ലൈക്കൻ

17.നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ജീവികളിൽ ഏറ്റവും വലുത്

Ans: ഭീമൻ സ്ക്വിഡ്

18.ഏറ്റവും വലിയ കരളുള്ളതും ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൃദയം ഉള്ളതുമായ ജീവി ?

Ans: പന്നി

19.കരയിലെ ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ സസ്തനി?

Ans: സ്ലോത്

20.ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവി?

Ans: നീലത്തിമിംഗലം

21.വെള്ളം കുടിക്കാത്ത  സസ്തനി?

:- കങ്കാരു എലി

22.ഏറ്റവും ഉയർന്ന രക്ത സമ്മർദമുള്ള ജന്തു ?

Ans: ജിറാഫ്

23.മുളയില മാത്രം തിന്നു ജീവിക്കുന്ന മൃഗം ?

Ans: പാണ്ട

24.മനുഷ്യന് തുല്യ ക്രോമസോം സംഖ്യ ഉള്ള ജീവി?

Ans: കാട്ടു മുയൽ

25.കീടങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ് ?


Ans: ഫിറമോൺ

26.കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാംസ ഭോജി ?

Ans: ദ്രുവക്കരടി

27.മാർജാര വർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം ?

Ans: സൈബീരിയൻ കടുവ

28.(ഘാണശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സസ്തനി?

Ans: നായ

29.കരയാതെ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ഒരു ജീവി?

Ans: സീൽ

30.ആഹാരം കഴുകിയതിനു ശേഷം തിന്നുന്ന ജന്തു?

Ans: റാക്കൂൺ

31.ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദം കേൾ ക്കാൻ കഴിയുന്ന സസ്തനി?

Ans: വവ്വാൽ

32.പുനരുല്പാദനശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി?

Ans: പ്ലനേറിയ

33.മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികൾ?

Ans: പ്ലാറ്റിപസ്, എക്കിഡ്ന


34.സൈലന്റ്  വാലി ദേശീയോദ്യാനം ഏതിനം കുരങ്ങകൾക്കാണ് പ്രസിദ്ധം?

Ans: സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്

35.സൈലൻറ് വാലിയിൽ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം?

Ans: വെടിപ്പാവുകൾ ഉള്ളതിനാൽ

36.ആൺകടുവയും പെൺ സിംഹവും ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സന്തതി?

Ans: ഡൈഗൻ

37.ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ ആൾ കുരങ്ങ്?

Ans: ഗോറില്ല

38.വിരലില്ലെങ്കിലും നഖമുള്ളത് ഏത് ജീവിക്കാണ്?

Ans: ആന

39.കരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമൃഗം?

Ans: ആന

40.ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നുകാലി സമ്പത്തുള്ള രാജ്യം?


Ans: ഇന്ത്യ

41.ക്ഷീരോത്പാദനത്തിൽ  മൂന്നിട്ടുനിൽക്കുന്ന രാജ്യം?

Ans: ഇന്ത്യ

42.ജിറാഫിന്റെ കഴുത്തിലെ കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം ?

Ans: 7

43.സസ്തനികളുടെ കഴുത്തിലെ കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം

Ans: 7

44.ഏറ്റവും ചെറിയ സസ്തനി ഏത്?

Ans: ബബിൾ ബി ബാറ്റ്

45.ഭൂമിയുടെ കാന്ത ശക്തി അറിഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവി ?

Ans: ഒച്ച്

46.കരയിലെ ജീവികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറ് ഏതിന്?

Ans: ആന

47.പാലിൽ മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോടീൻ ?


Ans: കേസിൻ

48.ഇന്ത്യയുടെ പാൽ തൊട്ടി?

Ans: ഹരിയാന

49.ഏറ്റവും ചെറിയ കന്നുകാലി ഏത് ?

Ans: വെച്ചൂർ പശു

50.ചാണകത്തിൽ നിന്ന് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാതകം ഏത്?

Ans: മീഥേൻ

51പാലിനെ തൈര് ആകുന്ന ബാക്ടീരിയ ?

Ans: ലാക്ടോബസില്സ്

52.പാലിലുള്ള അമ്ലം ഏതാണ് ?

Ans: ലാക്ടിക്അമ്ലം

53.പാലിന്റെ ശുദ്ധത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ?

Ans: ലാക്ടോമീറ്റർ 

54.പാലിന് വെളുത്ത നിറം നൽകുന്ന പദാർത്ഥം ?

Ans: കേസിൻ

55.ഏറ്റവും പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ പാൽ തരുന്ന ജീവി ?

Ans: ആട്

56.പശുവിന്റെ ആമാശയത്തിനു എത്ര അറകൾ ഉണ്ട് ?

Ans: 4


57.ജെയ്‌സി ഏത് രാജ്യത്തെ കന്നുകാലി വർഗമാണ് ?

Ans: ഇംഗ്ലണ്ട്

58.ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ളഡ്ഡ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

Ans: പാൽ ഉത്പാദനം

59.കൂടു കെട്ടി മുട്ടയിടുന്ന പാമ്പ് ?

Ans: രാജവെമ്പാല

60.ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാരിയെല്ലുള്ള ജീവി ?

Ans: പാമ്പ്

61.കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് ഏത് ?

Ans: അണലി

62.ഒച്ചിന്റെ രക്തത്തിന്റെ നിറം ?

Ans: നീല

63.ഒച്ചിന് എത്ര കാലുകളുണ്ട് ?

Ans: ഒന്ന്

64.പ്രകൃതിയുടെ കലപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി ഏത് ?

Ans: മണ്ണിര

65.കർഷകന്റെ മിത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans: മണ്ണിര ,ചേര

66.മണ്ണിരകളുടെ ശ്വസനാവയവം ഏത്?

 Ans: ത്വക്ക്

67.മണ്ണിരകളുടെ വിസർജനാവയവം?

 Ans: നെഫ്രീഡിയ

68.അമീബയുടെ വിസർജനാവയവം?

Ans: സങ്കോജഫേനഠ

69.കപടപാദങ്ങളുള്ള ഏകകോശ ജീവി?

Ans: അമീബ

70.ചെരിപ്പിന്റെ ആകൃതിയുള്ള ജീവി?

 Ans: പാരമീസിയം

71.വസ്ത്രങ്ങളിൽ കരിമ്പൻ കുത്തുന്നതിന് കാരണം?

Ans: ഫങ്കസ്


 72.ബ്ലബ്ബർ എന്ന കൊഴുപ്പു ശേഖരമുള്ള ജീവി?

Ans: നീലത്തിമിംഗിലം

73.ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ജീവി?

 Ans: നീലത്തിമിംഗിലം

74.അംബർഗ്രീസ്  എന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം ഏത് ജീവിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ?

 Ans: നീലത്തിമിംഗിലം

75.കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മൽസ്യം ?

Ans: കരിമീന്

76.ദേശീയ ജല ജീവി ഏത് ?

Ans: ജല ഡോൾഫിൻ

77.ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ ഹൃദയം ഉള്ള ജീവി ?

Ans: നീല തിമിംഗലം

78.ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള ജല ജീവി?

Ans: ഡോൾഫിൻ

79.ചിരിക്കുന്ന മൽസ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്തനി ?

Ans: ഡോൾഫിൻ 

80.മരം കയറാൻ കഴിവുള്ള മൽസ്യം ?

Ans: അനാബസ്

81.ഡോഗ് ഫിഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans: സ്രാവ്

82.ഏറ്റവും കൂടുതൽ (ഘാണശക്തി ഉള്ള ജീവി?

Ans: സ്രാവ്         

83.ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള പക്ഷി ?

Ans: ഒട്ടകപക്ഷി

84.ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി ?

Ans: ഒട്ടകപക്ഷി

85.വെള്ളത്തിന് അടിയിലൂടെ നീന്താൻ കഴിവുള്ള പക്ഷി ?

Ans: പെൻഗിന്

86.ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം ദേശാടനം നടത്തുന്ന പക്ഷി ?

Ans: ആർട്ടിക് ടേൺ

 87.ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിറക് വിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷി?

 Ans: ആൽബട്രോസ്

88.ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗം പറക്കുന്ന പക്ഷി?

 Ans: സ്വിഫ്റ്റ്

89. അന്യപക്ഷിയുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി ?

Ans: കുയിൽ

90കാൽപാദത്തിൽ മുട്ടവെച്ച് അട നിൽക്കുന്ന പക്ഷി ?

Ans: പെൻഗ്വിൻ

91.കോഴിമുട്ടവിരിയാൻ ആവശ്യമായ സമയം?

Ans: 21

92.വംശനാശം സംഭവിച്ച ഡോഡോ പക്ഷികൾ ഏതു  ദ്ദീപിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്?

Ans: മൗറീഷ്യസ്

93.പെൻഗിന്റെ വാസസ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans: റൂക്കറി

94.കൊതുകിന്റെ ലാർവക്ക് പറയപ്പെടുന്ന പേര് ?

Ans: റിഗ്ലർ

95.എട്ടുകാലിയുടെ ശ്വാസനാവയവം ?

Ans: ബുക്ലങ്ങുകൾ

96.നിറമില്ലാത്ത രക്തമുള്ള ജീവി ?

Ans: പാറ്റ

97.പാറ്റയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ?

Ans: നിംഫ്

98.സാമൂഹിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്

Ans: തേനീച് അമീബയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്നണിയ പുറംതള്ളുന്നതു സങ്കോചഫേനമാണ്

Ans: മണ്ണിരയിലെ വിസർജ്ജന അവയവമാണു  നഫ്‌റിഡിയ

Ans: ഷെഡ് പദങ്ങളിലെ വിസർജ്യ വസ്തുവായ യൂറിക് ആസിഡ് പുറംതള്ളുന്നതു മാൽപിജിയൻ നാളികളാണ്

മൂന്ന് ഹൃദയം ഉള്ള ജീവി ഏത് ?

Monitor Lizard


പ്രധാന  ഇനങ്ങൾപശു : ജേഴ്‌സി ,ഹോൾസ്റ്റീൻ ,ഫ്രീഷ്യൻ ,വെച്ചൂർ

എരുമ : മുറ ,നീലിരവി ,ബദാവരി

ആട് : തലശേരി .ജമ്‌നാ പ്യാരി ,ബോയർ

കോഴി : അതുല്യ ,രാമലക്ഷ്മി ,വൈറ്റ് ലഗൂൺ

 താറാവ് : മസ്‌കവി ,താര,ചെമ്പല്ലി

 കാട : ജാപ്പനീസ് ,ബോബ് വൈറ്റ്

KAS Telegram Join HERE

LDC Telegram Join HERE

LGS Telegram Join HERE

LP/UP Assistant Telegram Join HERE


My Notebook Telegram Join HERE

No comments:

Post a Comment