LDC , LGS തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ ഉള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നു. തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ കോഴ്സ് ഇത് ചേരുവാൻ ഈ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയാം. കൂടാതെ ടെലിഗ്രാം ചാനെലുകളിൽ ജോയിൻ ചെയാം. ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴി ഫ്രീ ആയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും കൊടുക്കുന്നു. സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടയായ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക് ജോയിൻ ചെയാം

17 March 2020

കല (ചിത്രരചന,സംഗീതം, നൃത്തം ) Indian Art forms

കല (ചിത്രരചന,സംഗീതം, നൃത്തം ) Indian Art forms - Drawing

കല (ചിത്രരചന,സംഗീതം, നൃത്തം ) Indian Artforms

കല (ചിത്രരചന,സംഗീതം, നൃത്തം )

ചിത്രരചന - Drawing


രജപുത്താന, പഞ്ചാബ്, ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങൾ,ബുന്ദേൽഖണ്ട് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചിത്രകലാരീതി?
Ans : രജപുത്

ജമ്മു, കുളു, കാംഗ്ര, ഗർവാൾ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചിത്രകലാരീതി?

Ans : പഹാരി 

തഞ്ചാവൂർ ചിത്രകലയുടെ മുഖ്യവിഷയം?
Ans : ശ്രീകൃഷ്ണ കഥകൾ, ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം 

രാജസ്ഥാൻ ചിത്രകലയുടെ മുഖ്യവിഷയം?
Ans : രാധാ - കൃഷ്ണ പ്രണയം 

സ്ത്രീ കലാകാരികൾക്ക് മേധാവിത്തമുള്ള ചിത്രകലാമേഖല?
Ans : മിഥിലാ ചിത്രരചന 

കളിമൺപ്രതലത്തിൽ പ്രകൃതിജന്യ നിറങ്ങൾ ചാലിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : പ്രെസ്കോ ചിത്രങ്ങൾ

'ഇന്ത്യൻ പിക്കാസോ'  'നഗ്നപാദനായ ചിത്രകാരൻ’എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരൻ?
Ans : എം. എഫ്. ഹുസൈൻ

തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നെയ്ക്കു സമീപം 'ചോള മണ്ഡലം കലാഗ്രാമം’ സ്ഥാപിച്ച ചിത്രകാരൻ?
Ans : കെ.സി.എസ്. പണിക്കർ

ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ പിതാവ്?
Ans : നന്ദലാൽ ബോസ് 

‘കേരളത്തിലെ ആധുനിക ചിത്രകലയുടെ പിതാവ്’?
Ans : സി.എസ്. പണിക്കർ
രാജാരവിവർമ്മ

‘ചിത്രമെഴുത്ത് കോയിത്തമ്പുരാൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : രാജാരവിവർമ്മ

രാജാ രവിവർമ്മയുടെ ലോക പ്രസിദ്ധ ചിത്രങ്ങൾ?
Ans : മൈസൂർ ഖേദ,സേതുബന്ധനം,നളദമയന്തി

ദർഭമുന കൊണ്ട ശകുന്തള, രാധാമാധവം, അർജുനനും സുഭദ്രയും, ശ്രീകൃഷ്ണനും യശോദയും, ദമയന്തീ ഹംസവാദം തുടങ്ങിയവ രവിവർമ്മയുടെ പ്രസിദ്ധ ചിത്രങ്ങളാണ്.


1904-ൽ രാജാരവിവർമ്മയ്ക്ക് കൈസർ-ഇ-ഹിന്ദ്, രാജാ, എന്നീ വിശേഷണങ്ങൾ നൽകിയത്?
Ans : കാഴ്‌സൺപ്രഭു

ചിത്രകലാരംഗത്ത് മികവ് പുലർത്തുന്നവർക്ക് 2001-മുതൽ കേരളാ ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം?

Ans : രാജാരവിവർമ്മ പുരസ്കാരം

Growth, Dreamland, Dawn, Women എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച മലയാളിയായ ചിത്രകാരി?
Ans : ടി.കെ പത്മിനി

ചിത്രകാരനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി?
Ans : ജഹാംഗീർ
Jahangir
Jahangir


'ദി മാസ്റ്റർ ഓഫ് കളേഴ്സ്’ എന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരൻ?
Ans : എസ്.എച്ച്. റാസ

എസ്.എച്ച്. റാസയുടെ പ്രസിദ്ധ ചിത്രം?
Ans : ബിന്ദു 
H S Raza
H S Raza


കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയായ ‘ചിത്രകൂടം’ സ്ഥാപിച്ചത്?
Ans : സി.എൻ. കരുണാകരൻ

സംഗീതം

സംഗീതം Indian Music

സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദം?
Ans : സാമവേദം 

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന രാഗങ്ങൾ?
Ans : 72

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന രാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ

ആധുനിക കർണാടക സംഗീത സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
Ans : വെങ്കിടമുഖി

പുരന്ദരദാസിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം?
Ans : ശ്രീനിവാസ നായിക്

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിലെ കീർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സംഗീതജ്ഞൻ?
Ans : താളപ്പാക്കം അന്നമാചാര്യർ

സ്വരജതി എന്ന സംഗീതാംശം കർണാടക സംഗീതത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച സംഗീതജ്ഞൻ?
Ans : ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ
 ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ Shyamasastrikal


ഹംസധ്വനി രാഗത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്?
Ans : രാമസ്വാമി ദീക്ഷിതർ

സംഗീതക്കച്ചേരിയിൽ വയലിൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്?
Ans : മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ

‘സംഗീതജ്ഞരിലെ ചക്രവർത്തി' ചക്രവർത്തിമാരിലെ സംഗീതജ്ഞൻ' എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്?
Ans : സ്വാതിതിരുനാൾ 

ത്യാഗരാജ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്ന സ്ഥലം?
Ans : തിരുവയ്യാർ (തമിഴ്നാട്)

സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണം?
Ans : തഞ്ചാവൂർ

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിലെ വർണ്ണം, പദം,കീർത്തനം എന്നിവ മൂന്നും രചിച്ച ഏക സംഗീതജ്ഞൻ?
Ans : ഇരയിമ്മൻ തമ്പി 

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലും പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതോപകരണം?
Ans : ഘടം 

അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ സദസ്സിലെ പ്രസിദ്ധനായ സംഗീതജ്ഞൻ?
Ans : താൻസൻ

താൻസന്റെ ഗുരു?
Ans : സ്വാമി ഹരിദാസ് 

താൻസൻ സ്യഷ്ടിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗങ്ങൾ?
Ans : മിയാൻകി ഇയോദി,മിയാൻകി സാരങ്, മിയാൻകി മൽഹാർ

താൻസന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്?
Ans : രാമതാണു പാണ്ഡെ

താൻസൻ പുരസ്കാരം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം?
Ans : മധ്യപ്രദേശ് 

താൻസൻ സ്മാരകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
Ans : ഗ്വാളിയോർ

രാഗമാല,ശ്രീഗണേശസ്തോത്രം എന്നീ കൃതികളുടെ രചയിതാവ്?
Ans : താൻസൻ

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ത്രിമൂർത്തികൾ ?
Ans : മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ, ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ,ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ

പഞ്ചരത്ന കീർത്തനങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
Ans : ത്യാഗരാജൻ

മലയമാരുതം മയൂരധ്വനി. നളിനികാന്തി തുടങ്ങിയ രാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്?
Ans : ത്യാഗരാജൻ

ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന രൂപങ്ങൾ?
Ans : കർണ്ണാടക സംഗീതം, ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം 

ഏതു ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗമാണ് മഴ പെയ്യിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നത്?
Ans : മേഘമൽഹാർ 

മേഘമൽഹാറിന് സമാനമായ കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിലെ രാഗം?
Ans : അമൃതവർഷിണി


ഏതു സംഗീതത്തിലെ സവിശേഷ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഖായൽ,ധുംമ്രി,ധ്രുപദ് എന്നിവ?
Ans : ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം

ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലെ ഹൈന്ദവ ഗാനരീതി?
Ans : ധ്രുപദ് 

കച്ചേരികളുടെ അവസാനം പാടുന്ന വികാരപരമായ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗാനരൂപം?
Ans : തരാന

താരാട്ടുപാട്ടുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗം?
Ans : നീലാംബരി 

ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ രചനാരൂപം?
Ans : ധ്രുപദ് 

ധ്രുപദ് രൂപപ്പെടുത്തിയ സംഗീതജ്ഞർ?
Ans : താൻസെനും, സ്വാമി ഹരിദാസും

ഭാരതരത്ന ലഭിച്ച ആദ്യ സംഗീതജ്ഞ?
Ans : എം.എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മി (1998) 

ഭാരതരത്ന ലഭിച്ച ആദ്യ സംഗീതജ്ഞൻ?
Ans : പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ (1999)

കേരളത്തിന്റെ തനത് ശാഖ?
Ans : സോപാന സംഗീതം 

സോപാന സംഗീതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതോപകരണം?
Ans : ഇടയ്ക്ക

സോപാന ശൈലിയിൽ പാടിവരുന്ന പ്രധാന കൃതി?
Ans : അഷ്ടപദി

സോപാനസംഗീതത്തിന്റെ കുലപതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : ഞെരളത്ത് രാമപ്പൊതുവാൾ 

ഞെരളത്ത് രാമപ്പൊതുവാളിന്റെ ആത്മകഥ ‘സോപാനം' എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്

പാശ്ചാത്യ വാദ്യോപകരണമായ വയലിൻ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സംഗീതജ്ഞൻ?
Ans : ബാലുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ

യു. ശ്രീനിവാസിന്റെ പ്രശസ്തമായ മ്യൂസിക് ബാൻഡ്?
Ans : സുനാദ

കർണ്ണാടക സംഗീതക്കച്ചേരി അവസാനിക്കുമ്പോൾ പാടുന്ന രാഗം?
Ans : മധ്യമാവതി 

മകുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗം?
Ans : പുന്നഗവരാളി

രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്ന രാഗം?
Ans : ആനന്ദഭൈരവി

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിന്റെ പിതാവ്?
Ans : പുരന്ദരദാസൻ

ഖവ്വാലിയുടെ പിതാവ്?
Ans : അമീർഖുസ്രു

ഗസലിന്റെ പിതാവ്?
Ans : മിർസാ ഖാലിബ് 

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് കർണാടക സംഗീതം എന്ന പേര് ആദ്യമായി നൽകിയത്?
Ans : വിദ്യാരണ്യ (വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ മന്ത്രി) 

കേരളീയ സംഗീതത്തെകുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആദ്യഗ്രന്ഥം?
Ans : ചിലപ്പതികാരം

രാജ്യാന്തര സംഗീത ദിനം?
Ans : ഒക്ടോബർ 1

രാജ്യാന്തര സംഗീത ദിനാചരണം ആരംഭിച്ചത്?
Ans : യഹൂദി മെനുഹിൻ (1975)

പാടുന്ന വയലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഗീതജ്ഞ?
Ans : ഡോ.എൻ.രാജം 

“മെല്ലിശൈ മന്നൻ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഗീതജ്ഞൻ?
Ans : എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ  

ഗാനത്തിന്റെ അനാട്ടമി

ഗാനത്തിന്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡം അറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : പല്ലവി 

ഗാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഖണ്ഡം അറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : അനുപല്ലവി
ഗാനത്തിന്റെ മൂന്നാം ഖണ്ഡം അറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : ചരണം 


സംഗീതജ്ഞരും ഉപകരണങ്ങളും 


ഹരിപ്രസാദ് ചൗരസ്യ - പുല്ലാങ്കുഴൽ

കുടമാളൂർ ജനാർദ്ദൻ  - പുല്ലാങ്കുഴൽ

ടി.ആർ. മഹാലിംഗം - പുല്ലാങ്കുഴൽ 

ബിസ്മില്ലാഖാൻ - ഷെഹ്നായ് 

സക്കീർ ഹുസൈൻ - തബല 

അല്ലാരഖ - തബല 

ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ - തബല

അംജത് അലിഖാൻ - സരോദ് 

അലി അക്ബർ ഖാൻ - സരോദ് 

സുൽത്താൻ ഖാൻ - സാരംഗി 

ചിന്ന മൗലാന - നാദസ്വരം 
തിരുവിഴാ ജയശങ്കർ - നാദസ്വരം

പാലക്കാട് മണിഅയ്യർ - മൃദംഗം

പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മ - സന്തൂർ

പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ - സിത്താർ

വിലായത്ത് ഖാൻ - സിത്താർ

നിഖിൽ ബാനർജി - സിത്താർ

ദേവവ്രത ചൗധരി - സിത്താർ

ലാൽഗുഡി ജയരാമൻ - വയലിൻ

ബാലുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ - വയലിൻ

കുന്നക്കുടി ആർ വൈദ്യനാഥൻ - വയലിൻ

എൽ. സുബ്രമണ്യൻ - വയലിൻ

ചിട്ടി ബാബു - വീണ 

ദൊരൈസ്വാമി അയ്യങ്കാർ - വീണ 

യു.ശ്രീനിവാസ് - മാൻഡലിൻ

രാഗവും സമയവും 


പ്രഭാതത്തിൽ ആലപിക്കുന്ന കർണ്ണാടക സംഗീത രാഗങ്ങൾ?
Ans : ഭൂപാളം, മലയമാരുതം, മലഹരി, ഗൗരി 

വൈകുന്നേരം ആലപിക്കുന്ന രാഗങ്ങൾ?
Ans : ഹിന്ദോളം,കാപി,കാനഡ 

ദിവസത്തിന്റെ ആദ്യയാമത്തിൽ ആലപിക്കുന്ന  രാഗങ്ങൾ?
Ans : ബിലഹരി, സാവേരി, ദേവമനോഹരി

ദിവസത്തിന്റെ രണ്ടാം യാമത്തിൽ ആലപിക്കുന്ന രാഗങ്ങൾ?
Ans : മധ്യമാവതി, സാരംഗം, ശ്രീ 

സന്ധ്യയ്ക്ക് ആലപിക്കുന്ന  രാഗങ്ങൾ?

Ans : ശങ്കരാഭരണം, കല്യാണി, നാട്ടക്കുറിഞ്ചി
രാത്രിയിൽ ആലപിക്കുന്ന രാഗങ്ങൾ?

Ans : പന്തുവരാളി, നീലാംബരി, ആനന്ദഭൈരവി 

ഏത് സമയത്തും ആലപിക്കാവുന്ന കർണ്ണാടക രാഗങ്ങൾ?
Ans : മോഹനവും കാംബോജിയും 

സപ്തസ്വരങ്ങൾ -സരിഗമപധനിസ


സംഗീതത്തിലെ സ്വരങ്ങളുടെ എണ്ണം?
Ans : 7 

സപ്തസ്വരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : സ (ഷഡ്ജം) - മയിലിന്റെ സ്വരം, രി (ഋഷഭം) - കാളയുടെ സ്വരം, ഗ (ഗാന്ധാരം) - ആടിന്റെ സ്വരം,മ(മധ്യമം) - ക്രൗഞ്ചപക്ഷിയുടെ സ്വരം, പ (പഞ്ചമം) - കുയിലിന്റെ സ്വരം, ധ(ധൈവതം) - കുതിരയുടെ സ്വരം,നി (നിഷാദം) - ആനയുടെ സ്വരം


നൃത്തം

Indian dance

നൃത്തത്തിന്റെ ഉറവിടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ ദേവൻ?
Ans : ശിവൻ 

നടരാജ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഏതു രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ്?
Ans : ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ

ഭരതനാട്യം ഉത്ഭവിച്ച നാട്?
Ans : തമിഴ്നാട് 

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്ത രൂപം?
Ans : ഭരതനാട്യം 

‘ചലിക്കുന്ന കാവ്യം’, ‘ദാസിയാട്ടം'എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന നൃത്തരൂപം?
Ans : ഭരതനാട്യം 

ഭരതനാട്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം?
Ans : അഭിനയ ദർപ്പണം

1936- ൽ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമാക്കി കലാക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത്?
Ans : രുക്മിണി ദേവി അരുന്ധേല

മൃണാളിനി സാരാഭായ്,പത്മാസുബ്രഹ്മണ്യം, കൃഷ്ണ മൂർത്തി,സൊണാൽ മാൻസിംഗ്,സഞ്ജയ് ശാന്താറാം,ലീലാസാംസൺ എന്നിവർ പ്രശസ്ത ഭരതനാട്യം നർത്തകിമാരാണ് 

അസമിലെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത രൂപം?
Ans : സാത്രിയ

സാത്രിയ നൃത്തത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം നൽകിയ വൈഷ്ണവ സന്യാസി?
Ans : ശങ്കരദേവൻ


ഒഡീഷയിലെ പ്രധാന നൃത്ത രൂപം?
Ans : ഒഡീസി

ഒഡീസി നൃത്തത്തിന്റെ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ?
Ans : മംഗളാചരണം, സ്ഥായി, പല്ലവി, അഭിനയം,മോക്ഷം 

ഒഡീസി നൃത്തത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം?
Ans : മോക്ഷം

ഭൂമിയെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട തുടങ്ങുന്ന നൃത്ത രൂപം?
Ans : ഒഡീസി

ഒഡീസി നൃത്തം ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗീതാഗോവിന്ദം രചിച്ചത്?
Ans : ജയദേവൻ 

മണിപ്പൂരി നൃത്തം ഉടലെടുത്ത പ്രദേശം?
Ans : മണിപ്പൂർ

മണിപ്പൂരി നൃത്തത്തിന്റെ പ്രധാന ഇതിവൃത്തം?
Ans : കൃഷ്‌ണന്റെ രാസലീല 

കുച്ചിപ്പുടി നൃത്തം ഉടലെടുത്ത പ്രദേശം?
Ans : ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമം 

കുചേലപുരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമം?
Ans : കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമം

കുച്ചിപ്പുടിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം നൽകിയത്?
Ans : സിദ്ധേന്ദ്ര യോഗി 

കേരളത്തിലെ കാളിക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അനുഷ്ഠാന കല?
Ans : മുടിയേറ്റ് 

‘ബയലാട്ടം എന്നു പേരുള്ള കലാരൂപം' ?
Ans : യക്ഷഗാനം 

കഥകളിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള കലാരൂപം?
Ans : യക്ഷഗാനം

കൃഷ്ണനാട്ടം അരങ്ങേറിയ ക്ഷേത്രാങ്കണം?
Ans : ഗുരുവായൂർ 

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നൃത്ത നാടകമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉപാസനകല?
Ans : കൃഷ്ണനാട്ടം

കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന്റെ കാവ്യ രൂപമായ കൃഷ്ണഗീതി (ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തെ അനുകരിച്ച് സംസ്‌കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടത്)രചിച്ചത്?
Ans : മാനവേദരാജാവ് (കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി )

വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാരൂപം ?
Ans : പാഠകം  

ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത രൂപങ്ങൾ 


ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ പദവിയിലുള്ള നൃത്ത രൂപങ്ങളുടെ എണ്ണം?
Ans : 8 

ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത രൂപങ്ങൾ?
Ans : ഭരതനാട്യാം കഥകളി, ഒഡീസി, കുച്ചിപ്പുടി,മണിപ്പൂരി, മോഹിനിയാട്ടം, കഥക്, സാത്രിയ

ഇന്ത്യയിലെ നൃത്ത രൂപങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിക്കൽ പദവി നൽകുന്ന സ്ഥാപനം?
Ans : കേന്ദ്രസംഗീത നാടക അക്കാദമി

ഭാരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രം 


ഇന്ത്യൻ അവതരണ കലകളുടെ പിതാവ്?
Ans : ഭാരതമുനി

നാട്യശാസ്ത്രം രചിച്ചത്?
Ans : ഭാരതമുനി

നാട്യശാസ്ത്രം രചിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം?
Ans : ബി.സി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും, എ.ഡി. രണ്ടാ നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ

നാട്യശാസ്ത്രത്തിന് 'അഭിനവഭാരതി’ എന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് പേരിൽ ഭാഷ്യമെഴുതിയത്?
Ans : അഭിനവഗുപ്തൻ

നാട്യശാസ്ത്രാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നൃത്തരൂപം?
Ans : ഭരതനാട്യം

ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വികസിച്ചു വന്ന നൃത്ത രൂപങ്ങളാണ്?
Ans : ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തങ്ങൾ

നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര്?
Ans : ഷഡ്സാഹസ്രി

നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ എണ്ണം?
Ans : ആയിരം

നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആത്മാവായി കരുതുന്നത്?
Ans : രസഭാവം
കഥക്

വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏക ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപം?
Ans : കഥക്

കഥകിന്റെ ഉത്ഭവകേന്ദ്രമായി കരുതപ്പെടുന്ന പ്രദേശം?
Ans : ഉത്തർപ്രദേശ്‌ 

ഹിന്ദു - മുസ്ലിം സംസ്‌കാരികാംശങ്ങളെ ഉൾകൊള്ളുന്ന ഏക ക്ലാസിക്കൽ  നൃത്തരൂപം?
Ans : കഥക്

കൂടിയാട്ടം


ലോക പൈതൃകമായി യുനെസ്‌കോ അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഭാരതീയ നൃത്തരൂപം?
Ans : കൂടിയാട്ടം

കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ കുലപതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : അമ്മന്നൂർ  മാധവചാക്യാർ

കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ പ്രധാന ചമയങ്ങൾ?
Ans : മുഖത്തെ തേയ്പ്, കിരീടം,കുപ്പായം, ഉടുത്തുകെട്ട്

കൂടിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുരുമാണി മാധവചാക്യാരുടെ കൃതി?
Ans : നാട്യകല്പദ്രുമം

കൂത്തിനും കൂടിയാട്ടത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണം?
Ans : മിഴാവ് 

ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സംസ്‌കൃത നാടക രൂപങ്ങളിലൊന്നായ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ദിവസം ?
Ans : 41 ദിവസം

മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനവകാശമുള്ള കൂടിയാട്ടത്തിലെ ഏക കഥാപാത്രം?
Ans : വിദൂഷകൻ 

നൃത്തരൂപങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ


കോലാട്ടം - തമിഴ്നാട് 

ഭരതനാട്യം - തമിഴ്നാട്

തെരുകൂത്ത് - തമിഴ്നാട്

മോഹിനിയാട്ടം - കേരളം 

കഥകളി - കേരളം

ഓട്ടൻതുള്ളൽ - കേരളം

കുച്ചിപ്പുടി - ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 

കോലാട്ടം - ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

യക്ഷഗാനം - കർണാടകം,കേരളം

ഭാംഗ്ര - പഞ്ചാബ്

ഗിസ - പഞ്ചാബ്

തിപ്നി - ഗുജറാത്ത് 

ഗർബ - ഗുജറാത്ത്

ഭാവൈ - ഗുജറാത്ത്

ദണ്ഡിയറാസ് - ഗുജറാത്ത്

രാസലീല - ഗുജറാത്ത്

മണിപ്പൂരി - മണിപ്പൂർ 

ഛൗ  - ഒഡീഷ  

ഒഡീസി  - ഒഡീഷ 

ദന്താനതെ - ഒഡീഷ 

ബിഹു - അസം

അനകിയനാട് - അസം


ബജാവലി - അസം

ഛാക്രി - ജമ്മുകാശ്മീർ

ഹികാത്ത് - ജമ്മുകാശ്മീർ

ചമർഗിനാഡ് - രാജസ്ഥാൻ 

ഖയാൽ - രാജസ്ഥാൻ

കായംഗ ബജവംഗ - രാജസ്ഥാൻ

ഗംഗോർ - രാജസ്ഥാൻ

ജുഗൽലീല - രാജസ്ഥാൻ

ഛപ്പേലി - ഉത്തർപ്രദേശ് 

നൗട്ടാങ്കി,കജ്രി - ഉത്തർപ്രദേശ്

ദാഹികാല - മഹാരാഷ്ട്ര 

ലെസിം - മഹാരാഷ്ട്ര 

തമാശ - മഹാരാഷ്ട്ര 

കുമയോൺ - ഉത്തരാഞ്ചൽ 

ലുഡ്‌ഢി - ഹിമാചൽപ്രദേശ്

കായംഗ  - ഹിമാചൽപ്രദേശ്

വെയ്കിങ് ‌- അരുണാചൽപ്രദേശ്

ലോത്ത - മധ്യപ്രദേശ് 

പാണ്ട്വാനി - മധ്യപ്രദേശ് 

മാഛ - മധ്യപ്രദേശ്

കാഥി - പശ്ചിമബംഗാൾ 

ജാത്ര - പശ്ചിമബംഗാൾ 

മഹാരസ്സ - മണിപ്പൂർ 

ലായിഹരേബ - മണിപ്പൂർ

സ്വാങ് - ഹരിയാന

No comments:

Post a Comment