LDC , LGS തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ ഉള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നു. തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ കോഴ്സ് ഇത് ചേരുവാൻ ഈ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയാം. കൂടാതെ ടെലിഗ്രാം ചാനെലുകളിൽ ജോയിൻ ചെയാം. ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴി ഫ്രീ ആയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും കൊടുക്കുന്നു. സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടയായ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക് ജോയിൻ ചെയാം

17 January 2020

ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം|Jnanpith Award


ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരംഇന്ത്യയിൽ സാഹിത്യത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പുരസ്കാരം .

രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതിയല്ല.

ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പത്ര ഗൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥരും വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായ സാഹു ജെയിൻ കുടുംബമാണ് 1944ൽ ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠം ആരംഭിച്ചത്.
സരസ്വതി ദേവിയുടെ വെങ്കല ശിൽപം, പ്രശസ്തിപത്രം, 11 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ജ്ഞാനപീഠപുരസ്കാരം


1965 ൽ  ആദ്യ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്തു.


ആദ്യ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്ക്കരം ലഭിച്ചത് മലയാളിയായ മഹാകവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്, ഓടക്കുഴൽ എന്ന കൃതിക്ക് ലഭിച്ചു.

1965 മുതൽ 1981 വരെ എഴുത്തുകാരന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃതിക്ക്  കൊടുത്തിരുന്ന അവാർഡ് 1982 മുതൽ സാഹിത്യകാരന്റെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്ക് നൽകാൻ തുടങ്ങി.

  55-മത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മഹാകവി അക്കിത്തത്തിന്

ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളികൾ ആറ് പേർ


ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്* *വർഷം - 1965 .

കൃതി - ഓടക്കുഴൽ .

എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്

വർഷം - 1980

കൃതി - ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളവർഷം - 1984

സമഗ്ര സംഭാവനക്ക്

എം ടി വാസുദേവൻ നായർ

വർഷം- 1995

സമഗ്ര സംഭാവനക്ക്

ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്

വർഷം - 2007

സമഗ്ര സംഭാവനക്ക്

അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി

വർഷം - 2019

സമഗ്ര സംഭാവനക്ക്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഭാഷ ഹിന്ദിയും കന്നഡയുമാണ്. ഏഴു തവണ.


രണ്ടാം സ്ഥാനം മലയാളം ആറ് തവണ.മൂന്നാം സ്ഥാനം ബംഗാളി.
Jnanpith AwardThe Jnanpith Award is an Indian literary award presented annually by the Bharatiya Jnanpith to an author for their "outstanding contribution towards literature". 

Instituted in 1961, the award is bestowed only on Indian writers writing in Indian languages included in the Eighth Schedule to the Constitution of India and English, with no posthumous conferral.

From 1965 till 1981, the award was given to the authors for their "most outstanding work" and consisted of a citation plaque, a cash prize of ₹1 lakh (equivalent to ₹50 lakh or US$70,000 in 2018), and a bronze replica of Saraswati, the Hindu goddess of knowledge and wisdom.

 The first recipient of the award was the Malayalam writer G. Sankara Kurup who received the award in 1965 for his collection of poems, Odakkuzhal (The Bamboo Flute), published in 1950.

The rules were revised in subsequent years to consider only works published during the preceding twenty years, excluding the year for which the award was to be given and the cash prize was increased to ₹1.5 lakh (equivalent to ₹23 lakh or US$32,000 in 2018) from 1981.

As of 2015, the cash prize has been revised to ₹11 lakh (equivalent to ₹12 lakh or US$17,000 in 2018) and out of twenty-three eligible languages, the award has been presented for works in sixteen languages: 

Hindi (eleven), Kannada (eight), Bengali and Malayalam (six each), Gujarati, Marathi, Odia, and Urdu (four each), Telugu (three), Assamese, Punjabi, and Tamil (two each), English, Kashmiri, Konkani, and Sanskrit (one each). The award has been conferred upon fifty-eight writers including seven women authors. In 1976, Bengali novelist Ashapoorna Devi became the first woman to win the award and was honored for the 1965 novel Pratham Pratishruti (The First Promise), the first in a trilogy.

Background of Jnanpith Award


The Bharatiya Dnyanpith, a research and cultural institute founded in 1944 by industrialist Sahu Shanti Prasad Jain of the Sahu Jain family, conceived an idea in May 1961 to start a scheme "commanding national prestige and of international standard" to "select the best book out of the publications in Indian languages".

 Later in November, Rama Jain, the Founder President of the Bharatiya Jnanpith, invited a few literary experts to discuss various aspects of the scheme. 

Jain along with Kaka Kalelkar, Harivansh Rai Bachchan, Ramdhari Singh Dinkar, Jainendra Kumar, Jagdish Chandra Mathur, Prabhakar Machwe, Akshaya Kumar Jain, and Lakshmi Chandra Jain presented the initial draft to the then President of India Rajendra Prasad who had shown interest in the scheme's implementation. 

The idea was also discussed at 1962 annual sessions of the All India Gujarati Sahitya Parishad and the Bharatiya Bhasha Parishad.

On 2 April 1962, around 300 writers of various Indian languages were invited to Delhi for the two sessions conducted by Dharamvir Bharati in which the draft was finalized and later presented to Prasad. The first award selection committee meeting was scheduled on 16 March 1963 and Prasad was appointed as its president.

 However, Prasad died on 28 February 1963 and thus the scheduled meeting was chaired by Kalelkar and Sampurnanand acted as president of the committee.

The first Selection Board consisted of Kalelkar, Niharranjan Ray, Karan Singh, R. R. Diwakar, V. Raghavan, B. Gopal Reddy, Harekrushna Mahatab, Rama Jain, and Lakshmi Chandra Jain and was headed by Sampurnanand. 

Works that were published between 1921 and 1951 were considered for the first award. 


The nine language committees that were formed were to submit to the board nominations along with translations of the work into Hindi or English. 

The final round had four authors; Kazi Nazrul Islam (Bengali), D. V. Gundappa (Kannada), Viswanatha Satyanarayana (Telugu), and G. Sankara Kurup (Malayalam). 

On 19 November 1966, Kurup was presented with the citation, statue of Saraswati, and a cheque for the prize of ₹1 lakh (equivalent to ₹45 lakh or US$63,000 in 2018) at a ceremony held at Vigyan Bhavan, Delhi.

 In his acceptance speech, Kurup appreciated the concept of the new award and thanked it for bringing "integration of the diverse people of this land on a spiritual plane".


Rules and selection process of Jnanpith Award


The nominations for the award are received from various literary experts, teachers, critics, universities, and numerous literary and language associations.

 Every three years, an advisory committee is constituted for each of the languages.

The language of the most recent recipient's work is not eligible for consideration for the next two years.

 Each committee consists of three literary critics and scholars of their respective languages. All the nominations are scrutinized by the committee and their recommendations are submitted to the Dnyanpith Award Selection Board (Pravara Parishad).

The Selection Board consists of between seven and eleven members of "high repute and integrity". Each member is part of the committee for a term of three years which can also be extended further for two more terms.

 The recommendations of all language advisory committees are evaluated by the board based on complete or partial translations of the selected writings of the proposed writers into Hindi or English. The recipient for a particular year is announced by the Selection Board, which has final authority in selection.

List of recipients


1965 (1st)        G. Sankara Kurup        Malayalam    
1966 (2nd)       Tarasankar Bandyopadhyay   Bengali
1967 (3rd)       Umashankar Joshi       Gujarati            
 1967 (3rd)      Kuppali Venkatappa Puttappa 'Kuvempu'      Kannada
1968 (4th)       Sumitranandan Pant   Hindi
1969 (5th)       Firaq Gorakhpuri         Urdu   
1970 (6th)       Viswanatha Satyanarayana Telugu   
1971 (7th)       Bishnu Dey      Bengali           
1972 (8th)       Ramdhari Singh 'Dinkar'         Hindi   
1973 (9th)       D. R. Bendre    Kannada         
1973 (9th)       Gopinath Mohanty      Odia   
1974 (10th)     Vishnu Sakharam Khandekar  Marathi          
1975  (11th)    Akilan  Tamil
1976 (12th)     Ashapoorna Devi         Bengali           
1977 (13th)     K. Shivaram Karanth   Kannada         
1978 (14th)     Sachchidananda Vatsyayan    Hindi   
1979 (15th)     Birendra Kumar Bhattacharya           Assamese       
1980 (16th)     S. K. Pottekkatt            Malayalam     
1981 (17th)     Amrita Pritam Punjabi           
1982 (18th)     Mahadevi Varma        Hindi   
1983 (19th)     Masti Venkatesha Iyengar      Kannada         
1984 (20th)     Thakazhi Sivasankara Pillai     Malayalam
1985 (21st)      Pannalal Patel Gujarati          
1986 (22nd)     Sachidananda Routray            Odia   
1987 (23rd)     Vishnu Vaman Shirwadkar 'Kusumagraj'       Marathi          
1988 (24th)     C. Narayana Reddy     Telugu
1989 (25th)     Qurratulain Hyder      Urdu   
1990 (26th)     Vinayaka Krishna Gokak         Kannada         
1991 (27th)     Subhash Mukhopadhyay         Bengali           
1992(28th)      Naresh Mehta Hindi   
1993 (29th)     Sitakant Mahapatra    Odia   
1994 (30th)     U. R. Ananthamurthy  Kannada
1995(31st)       M. T. Vasudevan Nair Malayalam
1996 (32nd)     Mahasweta Devi         Bengali           
1997 (33rd)     Ali Sardar Jafri            Urdu   
1998 (34th)     Girish Karnad  Kannada         
1999 (35th) †  Nirmal Verma Hindi   
1999 (35th) †  Gurdial Singh  Punjabi           
2000 (36th)     Mamoni Raisom Goswami     Assamese       
2001 (37th)     Rajendra Shah Gujarati          
2002 (38th)     Jayakanthan    Tamil  
2003 (39th)     Vinda Karandikar        Marathi          
2004 (40th)     Rehman Rahi  Kashmiri         
2005 (41st)      Kunwar Narayan         Hindi   
2006 (42nd) †  Ravindra Kelekar        Konkani          
2006 (42nd) †  Satya Vrat Shastri       Sanskrit          
2007 (43rd)     O. N. V. Kurup Malayalam     
2008 (44th)     Akhlaq Mohammed Khan 'Shahryar'  Urdu   
2009 (45th) †  Amarkant        Hindi   
2009 (45th) †  Sri Lal Sukla     Hindi   
2010 (46th)     Chandrashekhara Kambara    Kannada         
2011 (47th)     Pratibha Ray   Odia   
2012 (48th)     Ravuri Bharadhwaja   Telugu
2013 (49th)     Kedarnath Singh          Hindi   
2014 (50th)     Bhalchandra Nemade Marathi          
2015 (51st)      Raghuveer Chaudhari Gujarati          
2016 (52nd)     Shankha Ghosh            Bengali           
2017 (53rd)     Krishna Sobti   Hindi   
2018 (54th)     Amitav Ghosh  English
2019 (55th)     Akkitham Achuthan Namboothiri       MalayalamKAS Telegram Join HERE

LDC Telegram Join HERE

LGS Telegram Join HERE

LP/UP Assistant Telegram Join HERE


My Notebook Telegram Join HERE

No comments:

Post a Comment