LDC , LGS തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ ഉള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നു. തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ കോഴ്സ് ഇത് ചേരുവാൻ ഈ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയാം. കൂടാതെ ടെലിഗ്രാം ചാനെലുകളിൽ ജോയിൻ ചെയാം. ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴി ഫ്രീ ആയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും കൊടുക്കുന്നു. സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടയായ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക് ജോയിൻ ചെയാം

23 January 2020

മനുഷ്യ ശരീരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ-Human Body-LDC, LGS Kerala PSC Thulasi

മനുഷ്യ ശരീരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ-Human Body-LDC, LGS  Kerala PSC Thulasi

ശാസ്ത്രം-ജന്തുശാസ്ത്രം-മനുഷ്യ ശരീരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

 മനുഷ്യ ശരീരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ


1. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കോശം?

Ans: നാഡീകോശം

2. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ശരാശരി താപനില?

Ans: 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്


3.ശരീരത്തിലെ  വലിയ അവയവമേത് ?

Ans: ത്വക്ക്


4.മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അവയവം ഏതു ?

Ans: പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി

5. ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി?

Ans: കരള്

6.ഏറ്റവും വലിയ പേശി?

Ans: തുടയിലെ പേശി

7. ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഞരമ്പ്?

 Ans: സയാറ്റിക്ഞരമ്പ്

8.മനുഷ്യന് എത്ര ക്രോമ സോമുകൾ ഉണ്ട് ?

Ans: 23 ജോഡി

9.മനുഷ്യശരീരത്തിലെമസിലുകളുടെ എണ്ണം ?

 Ans: 639

10.മനുഷ്യന് എത്ര വാരിയെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ?

Ans: 12  ജോഡി (24 എണ്ണം )

11.നട്ടെല്ലിൽ എത്ര കശേരുക്കൾ ഉണ്ട് ?

Ans: 33

12.മനുഷ്യനിൽ സ്ഥിര ദന്തികൾ എത്ര ?

Ans: 32

13.ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വിറ്റാമിന് എ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ത് ?

Ans: കരള്

14.രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പേശികളുടെ കൊച്ചി വലിവ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ?

Ans: ടെറ്റനി

15.മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏക കോശം ?

Ans: അണ്ഡം

16.മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ?


Ans: പുംബീജം

 17.മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തു ?

Ans: പല്ലുകളിലെ ഇനാമൽ

18.കരളിന്റെ സ്രവത്തിനു എന്താണ് പേര് ?

Ans: ൈബൽ

19.ബൈലിനു മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന ഘടകം ഏതു ?

Ans: ബിലിറൂബിൻ

20.മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ?

Ans: കാൽസ്യം

21.ശരീരത്തിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ വസ്തു ഏതു ?

Ans: മെലാനിൽ

22.കോശം കണ്ടെത്തിയത്-

Ans: റോബർട്ട് ഹുക്ക്

23.1831 -ൽ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ  കോശ കേന്ദ്രഠ കണ്ടെത്തി അതിനെ ........ എന്ന് വിളിച്ചു

Ans: ന്യൂക്ലിയസ്

24.1838 -  എം ജെ ഷ്ളീഡൻ സസ്യ ശരീരം..............നിര്മിതമാണെന്നു കണ്ടെത്തി

Ans: കോശങ്ങളാൽ

25.1838 -ൽ തിയോഡർ ഷ്വാൻ ജന്തു ശരീരം  .............. നിര്മിതമാണെന്നു കണ്ടെത്തി

Ans: കോശങ്ങളാൽ

26.1858 -ൽ റുഡോൾഫ് വിർഷ്വ വിഭജിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു നിലവിലുള്ള .......... നിന്ന് മാത്രമാണ്  പുതിയവ ഉണ്ടാക്കുന്നത്  എന്ന നിഗമനം രൂപവത്കരിച്ചു.

Ans: കോശങ്ങളിൽ

27.മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണകം ?

Ans: യൂറോക്രോമ്

28.മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യൂറിയയുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നത് എവിടെ വച്ചാണ് ?

Ans: കരളിൽ

29.മാറ്റി വെക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മനുഷ്യാവയവം ?

Ans: വൃക്ക

30. നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശ ഘ്രാഹി കോശങ്ങൾ ?

Ans: കോൺ കോശങ്ങൾ

31.പ്രോടീനുകളുടെ ഏറ്റവും ലഖുവായ രൂപം ?

Ans: അമിനോ ആസിഡ്

32.പിത്ത രസത്തിലെ വർണകങ്ങൾ ?

Ans: ബിലിറൂബിൻ ,ബിലിവേർഡിന്

33.മനുഷ്യന്റെ ഗർഭകാലം?

Ans: 280 ദിവസം

34.ശ്വാസകോശങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന അറ?

Ans: പ്ലൂറ

35.മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ്?


Ans: ഹൈഡ്രോക്ട്രോറിക് ആസിഡ്

36.ഗ്ലൂക്കോസിനെ കരളിൽ വച്ച് ഗൈക്കോജനആക്കി  മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ?

Ans: ഇന്സുലിന്

37.മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ  ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ?

Ans: ഓക്സിജൻ

38.മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള മൂലകം ?

Ans: മാങ്ഗനീസ്

39.ശരീര നിർമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥന ഘടകം ?

Ans: പ്രോട്ടോപ്ലാസം

40.സോറിയാസിസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗമേത്?

Ans: ത്വക്ക്

41.ചർമത്തിന് എത്ര പാളികളുണ്ട്?

Ans: 2

16.മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അരിപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans: വൃക്ക

42.ചെറുകുടലും വൻകുടലും ഒത്തു ചേരുന്നഭാഗത്തിന്റെ പേര് ?

Ans: ഇലിയം

43.ഹൃദയ സ്പർശികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക്കഭാഗം ?

Ans: മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ

44.ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തു കൂടി ഒഴുകുന്നത് ?

Ans: ശുദ്ധമായ രക്തം

45.എത്രയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ഹൃദയമിടിപ്?

Ans: മിനിറ്റിൽ 72 തവണ

46.ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിക്കാൻ കാരണമായ ഹോർമോൺ ?

Ans: അഡ്രിനാലിൻ

47.ഹൃദയത്തെ പൊതിയുന്ന വസ്തുവിന്റെ പേരെന്ത് ?

Ans: പെരികാർഡിയം

48.കാൻസർ ബാധിക്കാത്ത അവയവം ?

Ans: ഹൃദയം

49.ആദ്യത്തെ കൃതിമ ഹൃദയം ഏതാണ് ?

Ans: ജാർവിക്  7       

50.രണ്ടു സ്പന്ദനങ്ങൾക്കിടയിലെ ഹൃദയം എത്ര സെക്കന്റ് വിശ്രമിക്കുന്നു ?

Ans: 0 .48 സെക്കന്റ്

51.തലയോട്ടിയിൽ ചലിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരേയൊരു അസ്ഥി ഏതു ?

Ans: താടിയെല്ല്

52. മദ്യപിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തെ ഭാഗത്തിയാണ് ലഹരി ബാധിക്കുന്നത്?

Ans: സെറിബെല്ലം

53.ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ?

Ans: സെറിബെല്ലം

54.തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ?


Ans: സെറിബ്രം

55.ചെറു മസ്തിഷ്‌കം  എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans: സെറിബെല്ലം

56.സെറിബ്രത്തിനു തൊട്ടു താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന നാഡി കേന്ദ്രം ?

Ans: തലമാസ്

57.മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പാളിയുള്ള ആവരണം ?

Ans: മെനിഞ്ചസ്

58.സുഷുമ്നക്കു ഏകദേശം എത്ര നീളമുണ്ട്‌ ?

Ans: 45  സെ മി

59.നട്ടെല്ലിൽ കൂടി കടന്ന് പോകുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം  ?

Ans: സുഷുമ്ന

60.സുഷുമ്നയെയും മഷ്തിഷ്കത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക്കാ ഭാഗം ?

Ans: മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ

61.തലയോട്ടികളിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണമെത്ര ?

Ans: 22

62.തലച്ചോറിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു ഏൽക്കുന്ന ക്ഷതമാണ് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ?

Ans: മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ

63.വിശപ്പും ദാഹവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശരീര ഭാഗം ഏതു ?

Ans: ഹൈപ്പോതലാമസ്

64.സംസാര ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം ഏതു ?

Ans: ബ്രോകയുടെ പ്രദേശം

65.കാൽമുട്ടിലെ അസ്ഥിക്ക് എന്താണ് പേര് ?

മുട്ടു ചിരട്ട

66.പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര അസ്ഥികൾ ഉണ്ട്?

Ans: 206

67. ഏതാണ് യുവത്വഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans: തൈമസ് ഗ്രന്ഥി

 68. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ നായകഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

പിയൂഷാ ഗ്രന്ഥി


69.ആദാമിന്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ?

Ans: തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി

70.ഉമിനീരിലുള്ള രാസാഗ്നി ഏതാണ്?

Ans: അമിലെസ്

 71.ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലോഹം?

Ans: സിങ്ക്

72ആമാശയരസത്തിലെ  രാസാഗ്നി?

Ans: പെപ്പസിൽ

73.ജനനം മുതൽ മരണം വരെ വലിപ്പത്തിൽ തുടരുന്ന   മനുഷ്യാവയവം?

Ans: നേത്രഗോളം

74.വ്യക്തതമായ കാഴ്ചക്കുള്ള ഏറ്റവും  കുറഞ്ഞ ദൂരം ?

Ans: 25 cm

75.കണ്ണിനുള്ളിലെപ്രകാശസംവേദന പാളി?

Ans: റെറ്റിന

76.ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ അവയവം ?

Ans: കണ്ണ്

77.കണ്ണിലെ ലെൻസ് ?

Ans: കോൺവെക്സ് ലെൻസ്

78. കണ്ണിനകത്ത് അസാമാന്യ സമ്മർദ്ദമുളവാക്കുന്ന വൈകല്യം ?

Ans: ഗ്ലോക്കോമ


79.കണ്ണീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന  എൻസൈം?

Ans: ലൈസോസൈഠ

80.ഹീമോഗ്ളോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന  ലോഹം?

Ans: ഇരുമ്പ്

81.രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ  ?

Ans: ഫൈബ്രിനോജൻ

82.ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്?

Ans: അസ്ഥി മജ്ജയിൽ

83.ശരീരത്തിലെ പട്ടാളക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans: ശ്വേതാ രക്താണുക്കൾ 

84.മനുഷ്യന്റെ  കഴുത്തിൽ എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട്?

Ans: 7

85.ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏതാണ്?

Ans: ഫീമർ

86.മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി?

Ans: സ്റ്റേപിസ്

87.അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?

Ans: ഓസ്റ്റിയോളജി

88.യുവത്വഫോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans: തൈമോസിന്

89.അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans: അഡ്രിനാലിൻ

90.മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ?

Ans: പ്രോലാക്ടിൻ

91.ഒരാൾ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ?

Ans: അഡ്രിനാലിൻ

92.ഏറ്റവും വലിയ അന്ത സ്രാവി  ഗ്രന്ഥി ?

Ans: തൈറോയ്ഡ്

93.രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ?

Ans: പ്ലേറ്റ് ലെറ്റുകൾ

94.രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന  വിറ്റാമിന് ?

Ans: വിറ്റാമിന് കെ

95.രക്തചംക്രമണം കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ?

Ans: വില്യം ഹാർവി

96.എയ്ഡ്സിനു കാരണമായ വൈറസ് ?

Ans: HIV

97.വെറ്റമിൻസി  യുടെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന  രോഗമേത് ?

Ans: സ്കർവി

98.കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിന് ?

Ans: വിറ്റാമിന് ബി 12

99.വിറ്റാമിന് ബി 9 രാസ പരമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans: ഫോളിക് ആസിഡ്

100.വിറ്റാമിന് സി യുടെ രാസനാമം ഏതു ?

Ans: അസ്കോര്ബിക്  ആസിഡ്

101.ആറാമത്തെ രുചിയാണ് …………?

Ans: ഒലിയോ ഗസ്റ്സ് (oliogustus) കൊഴുപ്പിന്റെ രുചിയാണിത് .2015 -ൽ പർഡ്യു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇ പുതു രുചിയെ കണ്ടെത്തിയത് .

102.റൈബോഫ്ലാവിന്  എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിന് ?

Ans: വിറ്റാമിന് ബി 2

103.ജീവകം ഡി യുടെ രാസനാമം ?

Ans: കാൽസിഫെറോൾ

104.കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം

Ans: സെറിബ്രം

105.മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തഃസ്രാവിഗ്രന്ഥി?

Ans: തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി

106.ലോകഹീമോഫീലിയ ദിനം

Ans: ഏപ്രിൽ 17

107.ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ശരീരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്നു?

Ans: കരൾ

108.ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ നിർമാണനാവശ്യമായ ജീവകം?

Ans: ഫോളിക്കാസിഡ് (Vitamin B9)

109.HIV ആക്രമിക്കുന്ന ശരീരകോശം?

Ans: ലിംഫോസൈറ്റ്

110.അമിനോആസിഡുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പോഷകഘടകം?

Ans: പ്രോട്ടീൻ

111.ജീവകം Aയുടെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നേത്രരോഗം?

Ans: നിശാന്ധത

112.മനുഷ്യന്റെ  നട്ടെല്ലിലെ കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം?


Ans: 33

113.മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി?

Ans: കരൾ

114.മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എത്ര മസിലുകളുണ്ട്?

Ans: 639

മൈറ്റോ കോൺട്രിയോൺ :Ans: കോശങ്ങളിലെ ഊർജ നിലയം .

Ans: ഊർജ നിർമാണത്തിനും സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു .

 ഊർജവിശ്യം കൂടുതലുള്ള കരള് തലച്ചോറ് പേശികൾ എന്നിവയിലെ കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നു .KAS Telegram Join HERE

LDC Telegram Join HERE

LGS Telegram Join HERE

LP/UP Assistant Telegram Join HERE


My Notebook Telegram Join HERE

1 comment:

  1. Largest muscle in human body is gluteus maximus(nithambapeshikal) and not thudayile peshi.

    ReplyDelete