LDC , LGS തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ ഉള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നു. തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ കോഴ്സ് ഇത് ചേരുവാൻ ഈ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയാം. കൂടാതെ ടെലിഗ്രാം ചാനെലുകളിൽ ജോയിൻ ചെയാം. ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴി ഫ്രീ ആയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും കൊടുക്കുന്നു. സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടയായ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക് ജോയിൻ ചെയാം

15 April 2020

മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എൽ .ഡി .സി (ആലപ്പുഴ ) LDC Previous Question paper Alappuzha

മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എൽ .ഡി .സി (ആലപ്പുഴ ) LDC Previous Question paper Alappuzha

 LDC Previous Question paper Alappuzha

1.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്
2,5,10,17,26,..........
Ans: 37


2.ആദ്യത്തെ 15 എണ്ണൽസംഖ്യകളുടെ തുക……... ആകുന്നു
Ans: 120
3.A ഒരു ജോലി 10 ദിവസംകൊണ്ടും, B അതേ  ജോലി 15 ദിവസംകൊണ്ടും  ചെയ്തുതീർത്താൽ,രണ്ടു പേരുംകൂടി  അതേ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തുതീർക്കും ?
Ans: 6
4.‘BANK’ എന്ന പദം ‘DCPM’ എന്നെഴുതുന്ന കോഡുപയോഗിച്ച് ‘BOOK’ എന്ന പദം എങ്ങനെ എഴുതാം ?
Ans: DQQM
5.ക്രിയചെയ്ത് ഉത്തരം കാണുക :
16.5x3.3/9.9…………
Ans: 5.5
6.അഞ്ചുവർഷത്തിന് ശേഷം ഒരച്ഛന്റെ വയസ്സ്  മകന്റെ  വയസ്സിന്റെ 3 ഇരട്ടിയാകും. എന്നാൽ
അഞ്ചുവർഷത്തിന് മുൻപ് അച്ഛന്റെ വയസ്സ്  മകന്റെ വയസ്സിന്റെ 7 ഇരട്ടിയായിരുന്നു.എ ങ്കിൽ അച്ഛന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ്?
Ans: 40 കൊല്ലം 
7.11/101/1001/1000 എന്ന സംഖ്യയുടെ ദശാംശരൂപം………. ആകുന്നു.
Ans: 1.111
8.IRAN എന്ന വാക്കിനെRINA എന്നെഴുതാമെങ്കിൽ RAVI എന്ന വാക്കിനെ എങ്ങനെയെഴുതാം?
Ans: ARIV
9.ഒരാൾ 35% നികുതിയടക്കം ഒരു സാധനം 326 രൂ പയ്ക്ക് വാങ്ങി. എങ്കിൽ അയാൾ കൊടുത്ത നികുതി എത്ര രൂപാണ്?
Ans: 84.50
10.x1/X=2 ആയാൽ X21/X2 ന്റെ വിലയെന്ത്?
Ans: 2
11.ഒരു കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന വാച്ചിന്റെ പ്രതിബിംബം 7.15 മണി കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർഥ സമയമെന്ത്?
Ans: 4.45
12. 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടിയുടെ വേഗം 25 മീറ്റർ / സെക്കൻഡാണ്.എങ്കിൽ 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ?
Ans: 20 സെക്കൻഡ് 
13.ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഡയഗണലിന്റെ നീളം 20 മീറ്ററാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിസ്തീർണം…………….ചതുരശ്രമീറ്ററായിരിക്കും 
Ans: 200
14. 20-ന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് 0.05?
Ans:  0.25
15.ഒരു സ്‌കൂളിലെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 5:4 ആണ് . ആകെ 3600 കുട്ടികൾ സ്കൂളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടത്തെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമെത്ര ?
Ans: 2000
16. ACE-നെ 135 എന്നും ,FEED-നെ 6554 എന്നും കോഡുചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ HIDE-നെ എങ്ങനെ കോഡുചെയ്യും ?
Ans: 8945
17. അക്ഷരശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കുക :
ABC,EFG,JKL,PQR……….
Ans: WXY
18. വിട്ടഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക :പക്ഷികൾ, തുവൽ: മുയൽ :..........
Ans: രോമം 
19. ‘കശ്മീരിലെ അക്ബർ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് 
Ans: സൈനുൽ ആബിദീൻ
20. ടെന്നീസ് മത്സരങ്ങൾ നടത്താറുള്ള വിംബിൾഡൺ ഏത് രാജ്യത്ത്? 
Ans: ബ്രിട്ടൻ 
21. അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹം രചിച്ചതാര്?
Ans: വാഗ്ഭടൻ 
22.മെയ് 31 എന്ത് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു? 
Ans: പുകയില് വിരുദ്ധദിനം 
23. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ:
Ans: ഏഷ്യാനെറ്റ്
24. ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി?
Ans: ഇർവിൻ 
25. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് നടന്നതെവിടെ?
Ans: തിരുവിതാംകൂർ
26. അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി (ഐ.എം.എഫ്) യുയുടെ ആസ്ഥാനം :
Ans: വാഷിങ്ടൺ 
27.പക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ.
Ans: ഓർണിത്തോളജി 
28. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാമന്ത്രി:
Ans: രാജകുമാരി അമൃതകൗർ 
29.ശുദ്ധമായ സ്വർണം എത്ര കാരറ്റാണ്?
Ans: 24 കാരറ്റ്
30.സിനിമാ രംഗത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവാർഡ് ?
Ans: ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ 
31. ‘അലഹബാദ് പ്രശസ്തി’ തയ്യാറാക്കിയതാര്?
Ans: ഹരിസേനൻ 
32. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം?
Ans: ഹൈഡ്രജൻ 
33. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാളി?
Ans: ട്രോപ്പോസ്റ്റിയർ 
34. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യുച്ഛക്തി മന്ത്രി 
Ans: വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ 
35. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം?
Ans: അരുണാചൽപ്രദേശ് 
36.'ഇബാദത്ത്ഖാന’ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെവിടെ? 
Ans: ഫത്തേപൂർ സിക്രി 
37. 'ഹോർത്തുസ് മലബാറിക്കസ്’ എന്ന ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജമ ചെയ്തതാര്? 
Ans: കെ.എസ്. മണിലാൽ 
38. മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ജഹാംഗീറിന്റെ പഴയ പേര് ?
Ans: സലിം 
39.താജ്മഹൽ നിർമിച്ച ശില്പി ആര്?
Ans: ഉസ്താദ് ഈസ 
40. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏലം ഉത്പാദിപ്പി സംസ്ഥാനം ?
Ans: കേരളം
41.'ഗാന്ധാരം' എന്ന പഴയ നഗരത്തിന്റെ പുതിയ പേര് ?
Ans: കാണ്ഡഹാർ 
42. കർണാടിക് സംഗീതത്തിലെ ത്രിമൂർത്തികളിൽ പെടാത്തത്?
Ans: ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാർ 
43.പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (പി.ടി.ഐ) ആസ്ഥാനം?
Ans: ഡൽഹി 
44.രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽര്തന അവാർഡിനർഹയായ ആദ്യ വനിത. 
Ans: കർണം മല്ലേശ്വരി 
45. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആദ്യമായി ആഘോഷി ച്ചത്. 
Ans: 1930 ജനുവരി 26
46.മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയായ വർഷം
Ans: 1895 
47. ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമായ സാഞ്ചി ഏത് സംസ്ഥാനം ? 
Ans: മദ്ധ്യപ്രദേശ് 
48. ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ (BFI) അവാർഡ് നേടിയ മലയാള സിനിമ ?
Ans: എലിപ്പത്തായം 
49. പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധാഹ്വാനം മുഴക്കി ശൈഖ്സൈനുദ്ദീൻ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം. 
Ans: തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ 
50. ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ ആദ്യമായി മാർക്സിന്റെ ജീവചരിത്രം തയ്യാറാക്കിയത് 
Ans: സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
51.ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സുവർണകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലം ? 
Ans: സ്വാതിതിരുനാൾ 
52.ശരീരത്തിലെ രക്തബാങ്ക് ?
Ans: പ്ലീഹ
53.ഏറ്റവും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദമുള്ള മൃഗം?
Ans: ജിറാഫ് 
54.കേരളത്തിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans: മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ 
55.1907-ലെ സൂറത്ത് പിളർപ്പ് സമയത്ത് കോൺഗ്രസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്?
Ans: റാഷ്‌ബിഹാരിബോസ്
56.കിസാൻ ഘട്ട് ആരുടെ സമാധിസ്ഥലമാണ്?
Ans: മൊറാർജി ദേശായി 
57.മുഹമ്മദ് യൂനുസിന് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് 2006-ൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.
Ans: സമാധാനത്തിന്  
58.മഹാബലിപുരം പട്ടണം നിർമിച്ചതാര്?
Ans: നരസിംഹവർമൻ I
59.കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയത് ?
Ans: വേലുത്തമ്പി 
60.ഹാരപ്പ ഏത് നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു?
Ans: രവി 
61.ഭഗവദ്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്തത് ആര്?
Ans: ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ് 
62.സിന്ധുനദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ ബനവാലി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? 
Ans: ഹരിയാണ 
63.ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ വേദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?
Ans: മഹാഭാരതം 
64.ഇളങ്കോ അടികൾ രചിച്ച കൃതി?
Ans: ചിലപ്പതികാരം
65.രണ്ടാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം
Ans: അക്ബറും ഹെമുവും തമ്മിൽ 
66.The synonym of ‘dignitary' is…….
Ans: official 
67.The synonym of ‘condense' is…...
Ans: digest
68.The antonym of 'dismiss’ is……….
Ans: reinstate 
69.The antonym of 'antecedent’ is……….
Ans: precedent 
Which part of the following sentences is incorrect? 
70.she would not(a)/say us (b)/how old (c)/she was (d)
Ans: Say us 
71.The toy.(a)/ which you(b)/gave my children (c)/ Work perfectly. (d)
Ans: work perfectly
72.The bridegroom(a)/with his friends (b)/have arrived(e) at the temple (d) 
Ans: have arrived 
73.‘He hurt his legin an accident is the active
form of: 
Ans: His leg was hurt in an accident 
74.He said he was sorry he-------me so much trouble. 
Ans: had given
75.I'm afraid the soup is---------cold.
Ans: rather
76.If you eat too much, you----- ill
Ans: would be
77.Babu, ---- parents are both teachers, won first prize in the competition.
Ans: whose
78.The terrorists blew-------he bridge,
Ans: up
79.Copper is -- useful metal.
Ans: a
80.I want to avoid-----------him.
Ans: meeting
81.It---------since eight O'clock this morning.
Ans: has been raining
82.He asked me---
Ans: Where my book was
83.Have your read any good novels ----?
Ans: lately
84.Few people knew the solution, -----------?
Ans: did they?
85.കേരളത്തിന്റേതല്ലാത്ത ദൃശ്യകല:
Ans: യക്ഷഗാനം 
86.ഒരു കേവലക്രിയ:
Ans: പഠിക്കുന്നു 
87.ഒരേ പദം ആവർത്തിക്കുന്നതുവഴി അർഥവ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്ന അലങ്കാരം:
Ans: യമകം
88.സംസ്കൃതവൃത്ത പരിഗണനയിൽ പ്രധാനം ?
Ans: മാത്രാനിയമം 
89.Self help is the best help എന്നതിനു സമാനമായ പഴഞ്ഞൊല്ല് ഏത്?
Ans: ആളേറെ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് താനേറെ പോകുന്നതാണ്
90.Accept this.for the time being എന്നതിനു ഉചിതമായ പരിഭാഷ ഏത്? 
Ans: തത്ക്കാലത്തേക്ക് ഇതു സ്വീകരിക്കുക
91.He put.out the lamp എന്നതിന്റെ ശരിയായ തർജമ ഏത്?
Ans: അവൻ വിളക്കണച്ചു
92.മലയാള ഭാഷയുടെ ഉല്പത്തി ഏതു ഭാഷയിൽ നിന്ന്?
Ans: തമിഴ് 
93.വിഭക്തിപ്രത്യയം ചേരാത്ത പയോഗം:
Ans: സമാസം

4 comments:

  1. ഒരായിരം നന്ദി Mam നൽകുന്ന ഈ പ്രചോദനത്തിന്

    ReplyDelete
  2. Kisanghat......Charan singh alle

    ReplyDelete