LDC , LGS തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ ഉള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നു. തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ കോഴ്സ് ഇത് ചേരുവാൻ ഈ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയാം. കൂടാതെ ടെലിഗ്രാം ചാനെലുകളിൽ ജോയിൻ ചെയാം. ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴി ഫ്രീ ആയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും കൊടുക്കുന്നു. സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടയായ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക് ജോയിൻ ചെയാം

30 March 2020

ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ കേരള പിഎസ്സി (21-40) ICDS Supervisor Kerala PSC

സെറ്റ് 2 ന്യൂട്രീഷ്യൻ ആന്റ് ഹെൽത്ത് എംസിക്യു | ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ പരീക്ഷ | ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ കേരള പിഎസ്സി (21-40)ICDS Supervisor Kerala PSC


ഈ പോസ്റ്റിൽ‌, ഐ‌സി‌ഡി‌എസ് സൂപ്പർ‌വൈസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാനമായ പോഷകാഹാരവും ആരോഗ്യവും സംബന്ധിച്ച് 20 എംസിക്യു ചോദ്യങ്ങൾ‌ ചേർ‌ത്തു. കേരള പി‌എസ്‌സിയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഐ‌സി‌ഡി‌എസ് സൂപ്പർവൈസറിനായി പി‌എസ്‌സി പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നു. ഹോം സയൻസ്, ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ, സൈക്കോളജി, ഫിസിയോളജി, മൈക്രോബയോളജി, സോഷ്യോളജി, ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ കേരള പി.എസ്.സി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പോഷകാഹാരം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ പഠന വിഷയങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.


പോഷകാഹാരവും ആരോഗ്യവും MCQ
21. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഘടനാപരമായ ഘടകങ്ങൾ ശരീരം നിർമ്മിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും ആവശ്യമാണ്?

A. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്

B. പ്രോട്ടീൻ

C. കൊഴുപ്പ്

D. ഫൈബർ

ഉത്തരം: ബി

22. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് പോഷകമാണ് സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

A. വിറ്റാമിൻ സി

ബി വിറ്റാമിൻ എ

സി വിറ്റാമിൻ കെ

ഡി വിറ്റാമിൻ ഡി

ഉത്തരം: ഡി

23. ഇനിപ്പറയുന്നവ ഒഴികെ ശക്തമായ അസ്ഥികൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവയെല്ലാം ആവശ്യമാണ്:

എ. തിയാമിൻ

B. കാൽസ്യം

സി. മഗ്നീഷ്യം

ഡി വിറ്റാമിൻ ഡി

ഉത്തരം: എ

24. ഈ പോഷകങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ source ർജ്ജ സ്രോതസ്സ്?

A. ബി കോംപ്ലക്സ് വിറ്റാമിനുകൾ

B. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്

C. കൊഴുപ്പുകൾ

D. ഫൈബർ

ഉത്തരം: ബി25. ആരോഗ്യകരമായ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനും ശക്തമായ ബന്ധിത ടിഷ്യുവിനും ഈ പോഷണം ആവശ്യമാണ്:

A. ഫൈബർ

ബി വിറ്റാമിൻ കെ

സി വിറ്റാമിൻ സി

D. ഫ്ലൂറൈഡ്

ഉത്തരം: സി

26. ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉറവിടം ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?

A. ധാന്യം എണ്ണ

B. ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

സി. പന്നിയിറച്ചി

ഡി. മത്തി

ഉത്തരം: ഡി


27. ആരോഗ്യമുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കൾക്ക് ഈ ധാതു അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, കൂടാതെ ഒരു കുറവ് വിളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം.

A. ഇരുമ്പ്

ബി. മഗ്നീഷ്യം

സി. അയോഡിൻ

D. ക്രോമിയം

ഉത്തരം: എ

28. സ്പിന ബിഫിഡ എന്ന ജനന വൈകല്യത്തെ തടയാൻ ഈ വിറ്റാമിൻ ആവശ്യമാണ്

A. വിറ്റാമിൻ ഡി

ബി വിറ്റാമിൻ എ

C. ഫോളേറ്റ്

ഡി വിറ്റാമിൻ ഇ

ഉത്തരം: സി

29. ഹോർമോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യകരമായ ചർമ്മം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കോശ സ്തരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഈ പോഷകം ആവശ്യമാണ്:

A. കൊഴുപ്പ്

B. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്

സി. ഫൈബർ

D. വിറ്റാമിൻ ബി 12

ഉത്തരം: എ

30. ആരോഗ്യകരമായ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഈ പോഷകമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം:

A. വിറ്റാമിൻ കെ

B. ഇരുമ്പ്

സി. കാൽസ്യം

ഡി വിറ്റാമിൻ എ

ഉത്തരം: ഡി31. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഡെയ്‌ലി ഫുഡ് ഗൈഡ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പുകൾ, എണ്ണകൾ

മധുരപലഹാര ഗ്രൂപ്പ് ___ ഉപയോഗിക്കും.

ഉത്തരം. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ

B. ദിവസത്തിൽ നാല് തവണ

സി ഒരിക്കലും ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഇല്ല

മിതമായി

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇ

ഉത്തരം: ഡി


32. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഡെയ്‌ലി ഫുഡ് ഗൈഡ് ___ സെർവിംഗ് കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു

ബ്രെഡ്, ധാന്യ, അരി, പാസ്ത ഗ്രൂപ്പ്.

A. 13

ബി. 45

സി. 611

ഡി 1215

E. 1620

ഉത്തരം: സി

33. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഡെയ്‌ലി ഫുഡ് ഗൈഡ് ___ സെർവിംഗ് കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു

പാൽ, തൈര്, ചീസ് ഗ്രൂപ്പ്.

A. 01

ബി 23

സി. 34

ഡി. 56

E. 67

ഉത്തരം: ബി

34. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഡെയ്‌ലി ഫുഡ് ഗൈഡ് ___ സെർവിംഗ് കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു

എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രൂട്ട് ഗ്രൂപ്പ്.

A. 01

ബി 24

സി. 45

ഡി. 56

E. 67

ഉത്തരം: ബി

35. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് കൊഴുപ്പോ പഞ്ചസാരയോ എണ്ണകളോ ഇല്ലാത്ത പാനീയങ്ങൾ?

A. പാൽ

B. റൂട്ട് ബിയർ

C. ക്രീം ഉള്ള കോഫി

D. ഐസ്ഡ് ടീ മധുരമില്ലാത്തത്

ഇ. നാരങ്ങാവെള്ളം

ഉത്തരം: ഡി
36. ഈ ഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഭക്ഷണം ഏതാണ്?

A. നൂഡിൽസ്

B. പടക്കം

സി. സ്കല്ലിയൻ

ഡി. മാക്രോണി

ഇ. ക ous സ് ക ous സ്

ഉത്തരം: സി

37. ഈ ഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഭക്ഷണം ഏതാണ്?

A. കുക്കികൾ

B. മിഠായി

സി. സാൾഡ് ഡ്രസ്സിംഗ്

D. ചെറി

E. വെണ്ണ

ഉത്തരം: ഡി

38. ഈ ഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത ഭക്ഷണം ഏതാണ്?

A. ചോക്ലേറ്റ് പാൽ

B. ക്രീം ചീസ്

സി. ഐസ്ക്രീം

D. സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ്

ഇ. തൈര്

ഉത്തരം: ഡി

39. _________ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൊഴുപ്പിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്.

A. വെണ്ണ

ബി. മാർഗരിൻ

C. ഒലിവ് ഓയിൽ

ഉത്തരം: ബി

40. നിങ്ങൾ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ചൂടുള്ള അരകപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ അത് പരന്ന രുചിയാകാം

ഉത്തരം. പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല.

B. ഉപ്പ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല.

C. ഇത് മൈക്രോവേവിൽ വേവിച്ചു.

ഉത്തരം: ബി

41. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും സാധാരണയായി നല്ല ഉറവിടങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു

A. പ്രോട്ടീൻ.

വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും.

C. അപൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ.

ഉത്തരം: ബി

ഇതും വായിക്കുക;മുമ്പത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ MCQ | ICDS സൂപ്പർവൈസർ പരീക്ഷ | ICDS സൂപ്പർവൈസർ കേരള പി‌എസ്‌സി (1-20)


മുമ്പത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എംസിക്യു | ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ പരീക്ഷ | ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ കേരള പിഎസ്സി (21-30)
ടെലിഗ്രാമിൽ ചേരാൻ, ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment